Jenis User Warnet

Pergi ke warnet adalah satu satunya cara untuk bertukar pesan di Friendster pada masanya. Di tempat ini pula kita kenal...
Laman 1 dari 8